Job 25

Bildads tredje tal: Mot Gud kan ingen hava rätt; ingen är ren i hans ögon.Därefter tog Bildad från Sua till orda och sade:

 Hos honom är väldighet och förskräckande makt,

 hos honom, som skapar frid i sina himlars höjd.

 Vem finnes, som förmår räkna hans skaror?

 Och vem överstrålas ej av hans ljus?

 Huru skulle då en människa kunna hava rätt mot Gud

 eller en av kvinna född kunna befinnas ren?

 Se, ej ens månen skiner nog klart,

 ej ens stjärnorna äro rena i hans ögon;

 huru mycket mindre då människan, det krypet,

 människobarnet, den masken!
Copyright information for Swe1917