Job 40

Och HERREN talade till Job ur stormvinden och sade:

 Omgjorda såsom en man dina länder;

 jag vill fråga dig, och du må giva mig besked.

 Vill du göra min rätt om intet

 och döma mig skyldig, för att själv stå såsom rättfärdig?

 Har du en sådan arm som Gud,

 och förmår du dundra med din röst såsom han?

 Pryd dig då med ära och höghet,

 kläd dig i majestät och härlighet.

 Gjut ut din vredes förgrymmelse,

 ödmjuka med en blick allt vad högt är.

 Ja, kuva med en blick allt vad högt är,

 slå ned de ogudaktiga på stället.

 Göm dem i stoftet allasammans,

 ja, fjättra deras ansikten i mörkret.

 Då vill jag prisa dig, också jag,

 för segern som din högra hand har berett dig.

10 

 Se, Behemot, han är ju mitt verk såväl som du.

 Han lever av gräs såsom en oxe.
11 

 Och se vilken kraft han äger i sina länder,

 vilken styrka han har i sin buks muskler.
12 

 Han bär sin svans så styv som en ceder,

 ett konstrikt flätverk äro senorna i hans lår.
13 

 Hans benpipor äro såsom rör av koppar,

 benen i hans kropp likna stänger av järn.
14 

 Förstlingen är han av vad Gud har gjort;

 hans skapare själv har givit honom hans skära.
15 

 Ty foder åt honom frambära bergen,

 där de vilda djuren alla hava sin lek.
16 

 Under lotusträd lägger han sig ned,

 i skygdet av rör och vass.
17 

 Lotusträd giva honom tak och skugga,

 pilträd hägna honom runt omkring.
18 

 Är floden än så våldsam, så ängslas han dock icke;

 han är trygg, om ock en Jordan bryter fram mot hans gap.
19 

 Vem kan fånga honom, när han är på sin vakt,

 vem borrar en snara genom hans nos?

20 

 Kan du draga upp Leviatan med krok

 och med en metrev betvinga hans tunga?
21 

 Kan du sätta en sävhank i hans nos

 eller borra en hake genom hans käft?
22 

 Menar du att han skall slösa på dig många böner

 eller tala till dig med mjuka ord?
23 

 Att han skall vilja sluta fördrag med dig,

 så att du finge honom till din träl för alltid?
24 

 Kan du hava honom till leksak såsom en fågel

 och sätta honom i band åt dina tärnor? [ (Job 40:25)

 Pläga fiskarlag köpslå om honom

 och stycka ut hans kropp mellan krämare? ] [ (Job 40:26)

 Kan du skjuta hans hud full med spjut

 och hans huvud med fiskharpuner? ] [ (Job 40:27)

 Ja, försök att bära hand på honom

 du skall minnas den striden och skall ej föra så mer. ] [ (Job 40:28)

 Nej, den sådant vågar, hans hopp bliver sviket,

 han fälles till marken redan vid hans åsyn. ]
Copyright information for Swe1917