Joel 1

Gräshoppor hava förött landet. Bot påbjudes.Detta är HERRENS ord som kom till Joel, Petuels son.

 Hören detta, I gamle,

 och lyssnen härtill, I landets alla inbyggare.

 Har något sådant skett förut i edra dagar

 eller i edra fäders dagar?

 Nej, om detta mån I förtälja för edra barn,

 och edra barn må förtälja därom för sina barn,

 och deras barn för ett kommande släkte.

 Vad som blev kvar efter gräsgnagarna,

     det åto gräshopporna upp;

 och vad som blev kvar efter gräshopporna,

     det åto gräsbitarna upp;

 och vad som blev kvar efter gräsbitarna

     det åto gräsfrätarna upp.

 Vaknen upp, I druckne, och gråten;

 ja, jämren eder, alla I som dricken vin,

 över att druvsaften är ryckt undan eder mun.

 Ty ett folk har dragit upp över mitt land,

     ett mäktigt, ett som ingen kan räkna;

 det har tänder likasom lejon,

 och dess kindtänder likna lejoninnors.

 Mina vinträd har det förött,

     och mina fikonträd har det brutit ned

 det har skalat dem nakna och kastat dem undan;

     vitnade äro deras rankor.

 Klaga likasom en jungfru som bär sorgdräkt

     efter sin ungdoms brudgum

 Spisoffer och drickoffer äro försvunna

     ifrån HERRENS hus;

 prästerna sörja,

     HERRENS tjänare.2 Mos. 29,41.
10 

 Fälten äro förödda,

     marken ligger sörjande,

 ty säden är förödd,

     vinet borttorkat,

     oljan utsinad.
11 

 Åkermännen stå med skam,

     vingårdsmännen jämra sig,

 över vetet och över kornet;

 ty skörden på marken är förstörd.Jes. 16,10. Jer. 48,33.
12 

 Vinträden äro förtorkade

     och fikonträden försmäkta;

 granatträden och palmerna och äppelträden

 och alla andra träd på marken hava torkat bort.

 Ja, all fröjd har vissnat

     och flytt ifrån människors barn.

13 

 Kläden eder i sorgdräkt och klagen, I präster;

 jämren eder, I som tjänen vid altaret;

 gån in och sitten i sorgdräkt natten igenom,

     I min Guds tjänare,

 eftersom eder Gud hus måste sakna

     spisoffer och drickoffer
14 

 Pålysen en helig fasta,

     lysen ut en högtidsförsamling;

 församlen de gamla,

     ja, alla landets inbyggare,

 till HERRENS, eder Guds, hus;

     och ropen så till HERREN.Joel 2,15.

15 

 Ve oss, vilken dag!

 ty HERRENS dag är nära,

 och såsom våld från den Allsvåldige kommer den.Jes. 13,6, 9. Joel 2,1.
16 

 Har icke vår bärgning blivit förstörd

     mitt för våra ögon?

 har icke glädje och fröjd försvunnit

     ifrån var Guds hus?
17 

 Utsädet ligger förtorkat

     under mullen,

 förrådshusen stå öde,

     ladorna få förfalla,

     ty säden är borttorkad.
18 

 Huru stönar icke boskapen!

 Huru ängslas ej fäkreaturens hjordar!

 De finna ju intet bete.

 Ja, också fårhjordarna få lida under skulden.

19 

 Till dig, HERRE, ropar jag,

     nu då en eld har förtärt

     betesmarkerna i öknen

 och en eldslåga har förbränt

     alla träd på marken.
20 

 Ja, också markens djur

     ropa med trängtan till dig,

 eftersom vattenbäckarna äro uttorkade

     och betesmarkerna i öknen

     äro förtärda av eld.Job 39,3. Ps. 104,27. 147,9. Jon. 3,8.
Copyright information for Swe1917