Jude 1

Judas' brev

Hälsning.  Varning för falska lärare, med

påminnelse om de straffdomar som i forna

tider hava övergått både människor och

änglar, och med åberopande av Enoks

profetia.  Förmaningar och slutönskan.

Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs broder, hälsar de kallade, dem som äro upptagna i Guds, Faderns, kärlek och bevarade åt Jesus Kristus.1 Petr. 1:5. Jak. 1:1.
Copyright information for Swe1917