Nahum 3

Nineves övermod och dess straff.

 Ve dig, du blodstad,

     alltigenom så full av lögn och våld,

 du som aldrig upphör att röva!Hes. 24,6, 9.

 Hör, piskor smälla!

     Hör, vagnshjul dåna!

 Hästar jaga fram,

     och vagnar rulla åstad.

 Ryttare komma i fyrsprång;

     svärden ljunga,

     och spjuten blixtra.

 Slagna ser man i mängd

     och lik i stora hopar;

 igen ände är på döda,

     man stupar över döda.

 Allt detta för den myckna otukt hon bedrev,

 hon, den fagra och trollkunniga skökan,

 som prisgav folkslag genom sin otukt

 och folkstammar genom sina trolldomskonster.

 Se, jag skall vända mig mot dig,

 säger HERREN Sebaot;

 jag skall lyfta upp ditt mantelsläp över ditt ansikte

 och låta folkslag se din blygd

 och konungariken din skam.Jes. 47,2 f. Jer. 13,22, 26. Hes. 16,37. Hab. 2,16.

 Och jag skall kasta på dig vad styggeligt är,

 jag skall låta dig bliva föraktad, ja, göra dig till ett skådespel.

 Var och en som ser dig skall sky dig

 och skall säga: »Nineve är ödelagt, men vem kan ömka det?»

 Ja, var finner man någon som vill trösta dig?

 Är du då bättre än No-Amon,

     hon som tronade vid Nilens strömmar,

     omsluten av vatten --

 ett havets fäste,

     som hade ett hav till mur?Jer. 16,25.

 Etiopier i mängd

     och egyptier utan ände,

 putéer och libyer

 voro dig till hjälp.2 Krön. 12,3. 14,9. Jer. 46,9.
10 

 Också hon måste ju

     gå i landsflykt och fångenskap,

 också hennes barn blevo krossade

     i alla gathörn;

 om hennes ädlingar

     kastade man lott,

 och alla hennes stormän

     blevo fängslade med kedjor

11 

 Så skall ock du bliva drucken

     och sjunka i vanmakt;

 också du skall få leta

     efter något värn mot fienden.
12 

 Alla dina fästen

     likna fikonträd med brådmogen frukt:

 vid minsta skakning

     falla de i munnen på den som vill äta dem.
13 

 Se, ditt manskap

     är hos dig såsom kvinnor;

 ditt lands portar stå vidöppna

     för dina fiender;

 eld förtär dina bommar.Jer. 50,37. 51,30.

14 

 Hämta dig vatten

     till förråd under belägringen,

     förstärk dina fästen.

 Stig ned i leran

     och trampa i murbruket;

     grip till tegelformen.
15 

 Bäst du står där, skall elden förtära dig

     och svärdet utrota dig.

 Ja, såsom av gräsmaskar skall du bliva uppfrätt,

     om du ock själv samlar skaror så talrika som gräsmaskar,

 skaror så talrika som gräshoppor.
16 

 Om du ock har krämare

     flera än himmelens stjärnor,

 så vet: gräsmaskarna fälla sina vingars höljen

     och flyga bort.
17 

 Ja, dina furstar äro såsom gräshoppor

     och dina hövdingar såsom gräshoppssvärmar:

 de stanna inom murarna,

     så länge det är svalt,

 men när solen kommer fram,

     då fly de bort,

 och sedan vet ingen

     var de finnas.

18 

 Dina herdar hava slumrat in,

     du Assurs konung;

     dina väldige ligga i ro.

 Ditt folk är förstrött

     uppe på bergen,

     och ingen församlar det.4 Mos. 27,17. 1 Kon. 22,17. Ps. 76,6. Jer. 23,2. 25,34.
19 

 Det finnes ingen bot för din skada

     oläkligt är ditt sår.

 Alla som höra vad som har hänt dig

     klappa i händerna över dig.

 Ty över vem gick ej

     din ondska beständigt?Jer. 30,12,

Copyright information for Swe1917