Philemon 1

Paulus' brev till Filemon

Hälsning.  Bön om tillgift för Onesimus.

Slutönskan.

Paulus, Kristi Jesu fånge, och brodern Timoteus hälsa Filemon, vår älskade broder och medarbetare,Ef. 3:1. 4:1.
Copyright information for Swe1917