Proverbs 2

Fortsättning av inledningen: Vishetens frukter.

 Min son, om du tager emot mina ord

 och gömmer mina bud inom dig,

 så att du låter ditt öra akta på visheten

 och böjer ditt hjärta till klokheten,

 ja, om du ropar efter förståndet

 och höjer din röst till att kalla på klokheten,Jak. 1,5.

 Om du söker efter henne såsom efter silver

 och letar efter henne såsom efter en skatt,

 då skall du förstå HERRENS fruktan,

 och Guds kunskap skall du då finna.

 Ty HERREN är den som giver vishet;

 från hans mun kommer kunskap och förstånd.Job 32,8. Syr. 1,1.

 Åt de redliga förvarar han sällhet,

 han är en sköld för dem som vandra i ostrafflighet,

 ty han beskyddar det rättas stigar,

 och sina frommas väg bevarar han.Ps. 1,6.

 Då skall du förstå rättfärdighet och rätt

 och redlighet, ja, det godas alla vägar.
10 

 Ty visheten skall draga in i ditt hjärta

 och kunskapen kännas ljuvlig för din själ,
11 

 eftertänksamheten skall vaka över dig,

 klokheten skall beskydda dig.

12 

 Så skall hon rädda dig från de ondas väg,

 från män som tala vad vrångt är,
13 

 från dem som hava övergivit det rättas stigar.

 för att färdas på mörkrets vägar,
14 

 från dem som glädjas att göra om

 och fröjda sig åt ondskans vrånga väsen,
15 

 från dem som gå på krokiga stiga

 och vandra på förvända vägar.

16 

 Så skall hon rädda dig ifrån främmande kvinnor,

 från din nästas hustru, som talar hala ord,Ords. 6,24. 7,5.
17 

 från henne som har övergivit sin ungdoms vän

 och förgätit sin Guds förbund.
18 

 Ty en sådan sjunker med sitt hus ned i döden,

 och till skuggornas boning leda hennes stigar.Ords. 5,5. 7,27.
19 

 Ingen som har gått in till henne vänder åter

 Och hittar tillbaka till livets vägar.

20 

 Ja, så skall du vandra på de godas väg

 och hålla dig på de rättfärdigas stigar.
21 

 Ty de redliga skola förbliva boende i landet

 och de ostraffliga få stanna kvar däri.Ps. 37,9 f. Matt. 5,5.
22 

 Men de ogudaktiga skola utrotas ur landet

 och de trolösa ryckas bort därur.Job 18,17. Ords. 1O,7, 30.
Copyright information for Swe1917