Psalms 1

De rättfärdigas sällhet och de ogudaktigas undergång.

 Säll är den man

     som icke vandrar

     i de ogudaktigas råd

 och icke träder in

     på syndares väg,

 ej heller sitter

     där bespottare sitta,

 utan har sin lust

     i HERRENS lag

 och tänker på hans lag

     både dag och natt.

 Han är såsom ett träd,

     planterat vid vattenbäckar,

 vilket bär sin frukt i sin tid,

 och vars löv icke vissna;

 och allt vad han gör, det lyckas väl.

 Icke så de ogudaktiga,

 utan de äro såsom agnar

     som vinden bortför.

 Därför skola de ogudaktiga

     icke bestå i domen,

 ej heller syndarna

     i de rättfärdigas församling.

 Ty HERREN känner

     de rättfärdigas väg,

 men de ogudaktigas väg förgås.
Copyright information for Swe1917