Psalms 101

Ostrafflighetens väg för makthavande.Av David; en psalm.

 Om nåd och rätt vill jag sjunga,

     dig, HERRE, lovsäga.

 Jag vill akta på ostrafflighetens väg --

     när kommer du till mig?

 Jag vill föra en ostrafflig vandel,

     där jag bor i mitt hus.

 Jag vänder mitt öga ej till det

     som fördärvligt är.

 Att öva orättfärdighet hatar jag;

     sådant skall ej låda vid mig.

 Ett vrångt hjärta vare fjärran ifrån mig;

     vad ont är vill jag ej veta av.

 Den som i hemlighet förtalar sin nästa,

     honom vill jag förgöra;

 den som har stolta ögon och högmodigt hjärta,

     honom lider jag icke.

 Mina ögon se efter de trogna i landet,

     för att de må bo hos mig;

 den som vandrar på ostrafflighetens väg,

     han får vara min tjänare.

 Den får icke bo i mitt hus,

     som övar svek;

 den som talar lögn skall ej bestå

     inför mina ögon.

 Morgon efter morgon skall jag förgöra

     alla ogudaktiga i landet

 och utrota alla ogärningsmän

     ur HERRENS stad.
Copyright information for Swe1917