Psalms 11

Förtröstan på HERREN, den rättfärdige.För sångmästaren; av David.

 Till HERREN Har jag tagit min tillflykt.

 Huru kunnen I då säga till mig:

 »Flyn såsom fåglar till edert berg;

 ty se, de ogudaktiga spänna bågen,

 de hava lagt sin pil på strängen,

 för att i mörkret skjuta på de rättsinniga.

 När grundvalarna upprivas,

 vad kan då den rättfärdige uträtta?»

 HERREN är i sitt heliga tempel,

 HERRENS tron är i himmelen;

 hans ögon skåda,

 hans blickar pröva

     människors barn.

 HERREN prövar den rättfärdige;

 men den ogudaktige och den som älskar våld,

     dem hatar hans själ.

 Han skall låta ljungeldssnaror regna över de ogudaktiga;

 eld och svavel

     och glödande vind,

 det är den kalk som bliver dem beskärd.

 Ty HERREN är rättfärdig,

     han älskar rättfärdigheten;

 de redliga skola skåda hans ansikte.
Copyright information for Swe1917