Psalms 110

Sions konung en präst efter Melki-Sedeks sätt.Av David; en psalm.

 HERREN sade till min herre:

 »Sätt dig på min högra sida,

 till dess jag har lagt dina fiender

     dig till en fotapall.»

 Din makts spira skall HERREN

     utsträcka från Sion;

 du skall härska mitt ibland dina fiender.

 Villigt kommer ditt folk,

     när du samlar din här;

 i helig skrud kommer

     din unga skara inför dig,

 såsom daggen kommer

     ur morgonrodnadens sköte.

 HERREN har svurit

 och skall icke ångra sig:

 »Du är en präst till evig tid

 efter Melki-Sedeks sätt.»

 Herren är på din högra sida,

 han skall krossa konungar

     på sin vredes dag.

 Han skall hålla dom bland hedningarna,

     överallt skola döda ligga;

 han skall sönderkrossa huvuden

     vida omkring på jorden.

 Ur bäcken skall han dricka på vägen;

 därför skall han upplyfta huvudet.
Copyright information for Swe1917