Psalms 113

Lov till Herren för hans omsorg om den ringe.

 Halleluja!

 Loven, I HERRENS tjänare,

 loven HERRENS namn.

 Välsignat vare HERRENS namn

 från nu och till evig tid.

 Från solens uppgång ända till dess nedgång

 vare HERRENS namn högtlovat.

 HERREN är hög över alla folk,

 hans ära når över himmelen.

 Ja, vem är såsom HERREN, vår Gud,

 han som sitter så högt,

 han som ser ned så djupt --

 ja, vem i himmelen och på jorden?

 Han som upprättar den ringe ur stoftet,

 han som lyfter den fattige ur dyn,

 för att sätta honom bredvid furstar,

 bredvid sitt folks furstar;

 han som låter den ofruktsamma hustrun

 sitta med glädje såsom moder, omgiven av barn!

 Halleluja!
Copyright information for Swe1917