Psalms 117

Alla folk uppmanas att lova Herren.

 Loven HERREN, alla hedningar,

 prisen honom, alla folk.

 Ty hans nåd är väldig över oss,

 och HERRENS sanning varar i evighet.

 Halleluja!
Copyright information for Swe1917