Psalms 12

Bön mot den överhandtagande ondskan.För sångmästaren, till Seminít; en psalm av David.

 Fräls, HERRE;

     ty de fromma äro borta,

 de trogna äro försvunna

     ifrån människors barn.

 De tala lögn,

     den ene med den andre;

 med hala läppar tala de,

     och med dubbelt hjärta.

 HERREN utrote

     alla hala läppar,

 den tunga som talar stora ord,

 dem som säga:

     »Genom vår tunga äro vi starka,

 våra läppar stå oss bi;

     vem är herre över oss?»

 »Eftersom de arma lida övervåld

     och de fattiga klaga,

 vill jag nu stå upp»,

     säger HERREN;

 »jag vill skaffa frälsning

     åt den som längtar därefter.»

 HERRENS tal

     är ett rent tal,

 likt silver som rinner ned mot jorden,

     luttrat i degeln,

     renat sju gånger.

 Du, HERRE, skall bevara dem,

 du skall beskydda dem

     för detta släkte evinnerligen. [ (Psalms 12:9)

 Ty runt omkring dem vandra de ogudaktiga,

 då nu uselheten är rådande

     bland människors barn. ]
Copyright information for Swe1917