Psalms 120

Bönerop mot fienders falskhet.En vallfartssång.

 Jag ropar till HERREN i min nöd,

 och han svarar mig.

 HERRE, rädda min själ

     från lögnaktiga läppar,

     från en falsk tunga.

 Varmed bliver du lönad,

     både nu och allt framgent,

     du falska tunga?

 Jo, med en våldsverkares skarpa pilar

     och med glödande ginstkol.

 Ve mig, att jag måste dväljas i Meseks land

 och bo ibland Kedars hyddor!

 Länge nog har min själ måst bo

     ibland dem som hata friden.

 Jag själv håller frid, men säger jag blott ett ord,

     äro de redo till strid.
Copyright information for Swe1917