Psalms 121

Förtröstan på Herrens beskydd.En vallfartssång.

 Jag lyfter mina ögon upp till bergen:

 varifrån skall min hjälp komma?

 Min hjälp kommer från HERREN,

 som har gjort himmel och jord.

 Icke skall han låta din fot vackla,

 icke slumrar han som bevarar dig!

 Nej, han som bevarar Israel,

     han slumrar icke,

     han sover icke.

 HERREN är den som bevarar dig,

     HERREN är ditt skygd

     på din högra sida.

 Solen skall icke

     skada dig om dagen,

     ej heller månen om natten.

 HERREN skall bevara dig

     för allt ont,

     han skall bevara din själ.

 HERREN skall bevara

     din utgång och din ingång,

     från nu och till evig tid.
Copyright information for Swe1917