Psalms 122

Välönskningar över Jerusalem.En vallfartssång; av David.

 Jag gladdes, när man sade till mig:

 »Vi skola gå till HERRENS hus.»

 Våra fötter fingo träda in

 i dina portar, Jerusalem,

 Jerusalem, du nyuppbyggda stad,

 där hus sluter sig väl till hus,

 dit stammarna draga upp,

     HERRENS stammar,

     efter lagen för Israel,

 till att prisa HERRENS namn.

 Ty där äro ställda

     domarstolar,

 stolar för Davids hus.

 Önsken Jerusalem frid;

 ja, dem gånge väl, som älska dig.

 Frid vare inom dina murar,

 välgång i dina palats!

 För mina bröders och vänners skull

 vill jag tillsäga dig frid.

 För HERRENS, vår Guds, hus' skull

 vill jag söka din välfärd.
Copyright information for Swe1917