Psalms 123

Bön om hjälp mot föraktare.En vallfartssång.

 Jag lyfter mina ögon upp till dig,

     du som bor i himmelen.

 Ja, såsom tjänares ögon skåda

     på deras herres hand,

 såsom en tjänarinnas ögon

     på hennes frus hand,

 så skåda våra ögon

     upp till HERREN, vår Gud,

     till dess han varder oss nådig.

 Var oss nådig, HERRE, var oss nådig,

 ty vi äro rikligen mättade med förakt.

 Rikligen mättad är vår själ

     med de säkras bespottelse,

     med de högmodigas förakt.
Copyright information for Swe1917