Psalms 125

HERREN beskyddar Israel.En vallfartssång.

 De som förtrösta på HERREN,

 de likna Sions berg, som icke vacklar,

     utan förbliver evinnerligen.

 Jerusalem omhägnas av berg,

 och HERREN omhägnar sitt folk,

     ifrån nu och till evig tid.

 Ty ogudaktighetens spira skall icke förbliva

     över de rättfärdigas arvslott,

 på det att de rättfärdiga ej må uträcka

     sina händer till orättfärdighet.

 Gör gott, o HERRE, mot de goda

 och mot dem som hava redliga hjärtan.

 Men dem som vika av på vrånga vägar,

 dem rycke HERREN bort

     tillika med ogärningsmännen.

 Frid vare över Israel!
Copyright information for Swe1917