Psalms 126

Tåreutsäde och glädjeskörd.En vallfartssång.

 När HERREN åter

     upprättade Sion,

 då voro vi såsom drömmande.

 Då blev vår mun

     uppfylld med löje

 och vår tunga med jubel;

 då sade man bland hedningarna:

     »HERREN har gjort

     stora ting med dem.»

 Ja, HERREN hade gjort

     stora ting med oss;

 däröver voro vi glada.

 HERRE, upprätta oss igen,

 såsom du återför

     bäckarna i Sydlandet.

 De som så med tårar

     skola skörda med jubel.

 De gå åstad gråtande

     och bära sitt utsäde;

 de komma åter med jubel

     och bära sina kärvar.
Copyright information for Swe1917