Psalms 128

Den gudfruktiges husliga lycka.En vallfartssång.

 Säll är envar som fruktar HERREN

     och vandrar på hans vägar.

 Ja, av dina händers arbete

     får du njuta frukten;

     säll är du, och väl dig!

 Lik ett fruktsamt vinträd varder din hustru,

     därinne i ditt hus,

 lika olivtelningar dina barn,

     omkring ditt bord.

 Ty se, så varder den man välsignad,

     som fruktar HERREN.

 HERREN välsigne dig från Sion;

 må du få se Jerusalems välgång

     i alla dina livsdagar,

 och må du få se barn av dina barn.

     Frid över Israel!
Copyright information for Swe1917