Psalms 133

Välsignelsen av de frommas brödragemenskap.En vallfartssång; av David.

 Se huru gott och ljuvligt det är

 att bröder bo endräktigt tillsammans.

 Det är likt den dyrbara oljan på huvudet,

     som flyter ned i skägget,

 ned i Arons skägg, som flyter ned

     över linningen på hans kläder.

 Det är likt Hermons dagg, som faller ned

     på Sions-bergen.

 Ty där beskär HERREN välsignelse,

     liv till evig tid.
Copyright information for Swe1917