Psalms 134

Välsignelse från HERREN över dem som välsigna HERREN.En vallfartssång.

 Upp, välsignen HERREN,

     alla I HERRENS tjänare,

 I som stån om natten

     i HERRENS hus.

 Lyften edra händer upp mot helgedomen

     och välsignen HERREN.

 HERREN välsigne dig från Sion,

 han som har gjort himmel och jord.
Copyright information for Swe1917