Psalms 140

Bön om skydd mot våld och onda tungor.För sångmästaren; en psalm av David.

 Rädda mig, HERRE,

     från onda människor,

 bevara mig från våldets män,

 för dem som uttänka

     ont i sina hjärtan

 och dagligen rota sig samman till strid.

 De vässa sina tungor

     likasom ormar,

 huggormsgift är inom deras läppar.  Sela.

 Bevara mig, HERRE,

     för de ogudaktigas händer,

 beskydda mig för våldets män,

 som uttänka planer

     för att bringa mig på fall.

 Stolta människor lägga ut för mig

     snaror och garn;

 de breda ut nät

     invid vägens rand,

 giller sätta de för mig.  Sela.

 Jag säger till HERREN:

     »Du är min Gud.»

 Lyssna, o HERRE,

     till mina böners ljud.

 HERRE, Herre,

     du min starka hjälp,

 du beskärmar mitt huvud,

     på stridens dag.

 Tillstäd icke, HERRE;

     vad de ogudaktiga begära;

 låt deras anslag ej lyckas,

     de skulle eljest förhäva sig.  Sela.

10 

 Över de mäns huvuden,

     som omringa mig,

 må den olycka komma,

     som deras läppar bereda.
11 

 Eldsglöd må regna över dem;

 må de kastas i eld,

 i djup som de ej komma upp ur.
12 

 En förtalets man

     skall ej bestå i landet;

 en ond våldsman skall jagas,

     med slag på slag.

13 

 Jag vet att HERREN skall utföra

     den betrycktes sak

     och skaffa de fattiga rätt. [ (Psalms 140:14)

 Ja, de rättfärdiga skola prisa ditt namn

 och de redliga bo inför ditt ansikte. ]
Copyright information for Swe1917