Psalms 141

Bön om hjälp mot frestelser och fiender.En psalm av David.

 HERRE, jag ropar till dig,

     skynda till mig;

 lyssna till min röst,

     då jag nu ropar till dig.

 Min bön gälle inför dig

     såsom ett rökoffer,

 mina händers upplyftande

     såsom ett aftonoffer.

 Sätt, o HERRE,

     en vakt för min mun,

 bevaka mina läppars dörr.

 Låt icke mitt hjärta

     vika av till något ont,

 till att öva ogudaktighetens gärningar

 tillsammans med män som göra vad orätt är;

 av deras läckerheter vill jag icke äta.

 Må den rättfärdige slå mig

     i kärlek och straffa mig;

 det är såsom olja på huvudet,

     och mitt huvud skall icke försmå det.

 Ty ännu en tid, så skall min bön uppfyllas,

 genom att det går dem illa;

 deras ledare skola störtas

     ned utför klippan,

 och man skall då höra

     att mina ord äro ljuvliga.

 Såsom när man har plöjt

     och ristat upp jorden,

 så ligga våra ben kringströdda

     vid dödsrikets rand.

 Ja, till dig, HERRE,

     Herre, se mina ögon;

 till dig tager jag min tillflykt,

     förkasta icke min själ.

 Bevara mig för de snaror

     som de lägga ut på min väg

 och för ogärningsmännens giller.
10 

 De ogudaktiga falle i sina egna garn,

 medan jag går oskadd förbi.
Copyright information for Swe1917