Psalms 148

Himmel och jord uppmanas att lova HERREN.

 Halleluja!

 Loven HERREN från himmelen,

 loven honom i höjden.

 Loven honom, alla hans änglar,

 loven honom, all hans här.

 Loven honom, sol och måne,

 loven honom, alla lysande stjärnor.

 Loven honom, I himlars himlar

 och I vatten ovan himmelen.

 Ja, de må lova HERRENS namn,

 ty han bjöd, och de blevo skapade.

 Och han gav dem deras plats

     för alltid och för evigt;

 han gav dem en lag,

     och ingen överträder den.

 Loven HERREN från jorden,

 I havsdjur och alla djup,

 eld och hagel,

     snö och töcken,

 du stormande vind,

     som uträttar hans befallning,

 I berg och alla höjder,

 I fruktträd och alla cedrar,
10 

 I vilda djur och all boskap,

 I kräldjur och bevingade fåglar,
11 

 I jordens konungar och alla folk,

 I furstar och alla domare på jorden,
12 

 I ynglingar, så ock I jungfrur,

 I gamle med de unga.

13 

 Ja, de må lova HERRENS namn,

 ty hans namn allena är högt,

 hans majestät når över jorden och himmelen.
14 

 Och han har upphöjt ett horn åt sitt folk --

 ett ämne till lovsång

     för alla hans fromma,

 för Israels barn,

     det folk som står honom nära.

 Halleluja!
Copyright information for Swe1917