Psalms 149

Uppfordran till HERRENS lov.

 Halleluja!

 Sjungen till HERRENS ära en ny sång,

 hans lov i de frommas församling.

 Israel glädje sig över sin skapare,

 Sions barn fröjde sig över sin konung.

 Må de lova hans namn under dans,

 till puka och harpa må de lovsjunga honom.

 Ty HERREN har behag till sitt folk,

 han smyckar de ödmjuka med frälsning.

 De fromma fröjde sig och give honom ära,

 de juble på sina läger.

 Guds lov skall vara i deras mun

 och ett tveeggat svärd i deras hand,

 för att utkräva hämnd på hedningarna

 och hemsöka folken med tuktan,

 för att binda deras konungar med kedjor

 och deras ädlingar med järnbojor,

 för att utföra på dem den dom som är skriven.

 En härlighet bliver det för alla hans fromma.

 Halleluja!
Copyright information for Swe1917