Psalms 15

En rätt medlem av HERRENS menighet.En psalm av David.

 HERRE, vem får bo i din hydda?

 Vem får dväljas på ditt heliga berg?

 Den som vandrar ostraffligt

     och gör vad rätt är

 och talar sanning av hjärtat;

 den som icke bär förtal på sin tunga,

 den som icke gör sin broder något ont

 och icke drager smälek över sin nästa;

 den som aktar den förkastlige för intet,

 men ärar dem som frukta HERREN;

 den som svär sig till skada, men ej bryter sin ed;

 den som icke driver ocker med sina penningar

 och icke tager mutor för att fälla den oskyldige.

 Den som så handlar, han skall icke vackla till evig tid.
Copyright information for Swe1917