Psalms 16

Den frommes tillit till HERREN.En sång av David.

 Bevara mig, Gud,

     ty jag tager min tillflykt till dig.

 Jag säger till HERREN:

     »Du är ju Herren;

 för mig finnes intet gott utom dig;

 de heliga som finnas i landet,

 de äro de härliga till vilka jag har allt mitt behag.»

 Men de som taga sig en annan gud,

     de hava stora vedermödor;

 jag vill icke offra deras drickoffer av blod

 eller taga deras namn på mina läppar.

 HERREN är min beskärda del och bägare;

 du är den som uppehåller min arvedel.

 En lott har tillfallit mig i det ljuvliga,

 ja, ett arv som behagar mig väl.

 Jag vill lova HERREN,

     ty han giver mig råd;

 ännu om natten

     manar mig mitt innersta.

 Jag har haft HERREN

     för mina ögon alltid;

 ja, han är på min högra sida,

     jag skall icke vackla.

 Fördenskull gläder sig mitt hjärta,

     och min ära fröjdar sig;

 jämväl min kropp

     får bo i trygghet.

10 

 Ty du skall icke lämna

     min själ åt dödsriket,

 du skall icke låta din fromme

     få se graven.
11 

 Du skall kungöra mig livets väg;

 inför ditt ansikte är glädje till fyllest,

 ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.
Copyright information for Swe1917