Psalms 19

Guds uppenbarelse i den skapade världen och i ordet.För sångmästaren; en psalm av David.

 Himlarna förtälja

     Guds ära,

 och fästet förkunnar

     hans händers verk;

 den ena dagen talar

     därom till den andra,

 och den ena natten

     kungör det för den andra;

 det är ej ett tal eller språk

 vars ljud icke höres.

 De sträcka sig ut över hela jorden,

 och deras ord gå till världens ändar.

 Åt solen har han gjort

     en hydda i dem;

 och den är såsom en brudgum

     som går ut ur sin kammare,

 den fröjdar sig, såsom en hjälte,

     att löpa sin bana.

 Vid himmelens ända

     är det den går upp,

 och dess omlopp når

     intill himmelens gränser,

 och intet är skylt för dess hetta.

 HERRENS lag är utan brist

     och vederkvicker själen;

 HERRENS vittnesbörd är fast

     och gör den enfaldige vis.

 HERRENS befallningar äro rätta

     och giva glädje åt hjärtat;

 HERRENS bud är klart

     och upplyser ögonen.
10 

 HERRENS fruktan är ren

     och består evinnerligen;

 HERRENS rätter äro sanning,

     allasammans rättfärdiga.
11 

 De äro dyrbarare än guld,

     ja, än fint guld i mängd;

 de äro sötare än honung,

     ja, än renaste honung.

12 

 Av dem hämtar ock din tjänare varning;

 den som håller dem har stor lön.
13 

 Vem märker själv huru ofta han felar?

     Förlåt mig mina hemliga brister.

14 

 Bevara ock din tjänare för fräcka människor;

     låt dem icke få makt med mig,

 så bliver jag ostrafflig och varder fri

     ifrån svår överträdelse.

[ (Psalms 19:15)

 Låt min muns tal täckas dig

 och mitt hjärtas tankar,

 HERRE, min klippa och min förlossare. ]
Copyright information for Swe1917