Psalms 20

Lyckönskan över konungen.För sångmästaren; en psalm av David.

 HERREN bönhöre dig

     på nödens dag,

 Jakobs Guds namn

     beskydde dig.

 Han sände dig hjälp från helgedomen,

     och stödje dig från Sion.

 Han tänke på alla dina spisoffer

     och upptage med välbehag ditt brännoffer.  Sela.

 Han give dig vad ditt hjärta begär

 och fullborde alla dina rådslag.

 Må vi få jubla över din seger

 och i vår Guds namn resa upp baneret;

 HERREN uppfylle alla dina böner.

 Nu vet jag att HERREN

     giver seger åt sin smorde;

 han svarar honom från sin heliga himmel,

 genom väldiga gärningar

     giver hans högra hand seger.

 De andra prisa vagnar,

     de prisa hästar,

 men vi prisa HERRENS,

     vår Guds, namn.

 De sjunka ned och falla,

 men vi resa oss upp och bliva beståndande.

[ (Psalms 20:10)

 HERRE, giv seger;

 ja, konungen svare oss

     på den tid då vi ropa. ]
Copyright information for Swe1917