Psalms 21

Konungens kraft till seger.För sångmästaren; en psalm av David.

 HERRE, över din makt

     gläder sig konungen;

 huru fröjdas han icke högeligen

     över din seger!

 Vad hans hjärta önskar

     har du givit honom,

 och hans läppars begäran

     har du icke vägrat honom.  Sela.

 Ty du kommer honom till mötes

     med välsignelser av vad gott är;

 du sätter på hans huvud

     en gyllene krona.

 Han bad dig om liv,

     och du gav honom det,

 ett långt liv

     alltid och evinnerligen.

 Stor är hans ära

     genom din seger;

 majestät och härlighet

     beskär du honom.

 Ja, du låter honom bliva

     till välsignelse evinnerligen;

 du fröjdar honom med glädje

     inför ditt ansikte.

 Ty konungen förtröstar på HERREN,

 och genom den Högstes nåd skall han icke vackla.

 Din hand skall nå alla dina fiender;

 din högra hand skall träffa dem som hata dig.

10 

 Du skall låta dem känna det

     såsom i en glödande ugn,

     när du låter se ditt ansikte.

 HERREN skall fördärva dem i sin vrede;

     eld skall förtära dem.
11 

 Deras livsfrukt skall du utrota från jorden

 och deras avkomma från människors barn.

12 

 Ty de ville draga ont över dig;

 de tänkte ut ränker, men de förmå intet.
13 

 Nej, du skall driva dem tillbaka;

 med din båge skall du sikta mot deras anleten.

[ (Psalms 21:14)

 Upphöjd vare du, HERREN, i din makt;

 vi vilja besjunga och lovsäga din hjältekraft. ]
Copyright information for Swe1917