Psalms 23

Den gode herden.En psalm av David.

 HERREN är min herde, mig skall intet fattas,

 han låter mig vila på gröna ängar;

 han för mig till vatten där jag finner ro,

     han vederkvicker min själ;

 han leder mig på rätta vägar,

     för sitt namns skull.

 Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal,

     fruktar jag intet ont,

 ty du är med mig;

 din käpp och stav,

     de trösta mig.

 Du bereder för mig ett bord

     i mina ovänners åsyn;

 du smörjer mitt huvud med olja

     och låter min bägare flöda över.

 Godhet allenast och nåd skola följa mig

     i alla mina livsdagar,

 och jag skall åter få bo i HERRENS hus,

     evinnerligen.
Copyright information for Swe1917