Psalms 29

Herrens härlighet uppenbarad i tordönet.En psalm av David.

 Given åt HERREN,

     I Guds sönder,

 given åt HERREN

     ära och makt;

 given åt HERREN

     hans namns ära,

 tillbedjen HERREN

     i helig skrud.

 HERRENS röst går ovan vattnen;

 Gud, den härlige, dundrar,

 ja, HERREN, ovan de stora vattnen.

 HERRENS röst ljuder med makt,

 HERRENS röst ljuder härligt.

 HERRENS röst

     bräcker cedrar,

 HERREN bräcker

     Libanons cedrar.

 Han kommer dem att hoppa

     likasom kalvar,

 Libanon och Sirjon

     såsom unga vildoxar.

 HERRENS röst

     sprider ljungeldslågor.

 HERRENS röst

     kommer öknen att bäva,

 HERREN kommer Kades'

     öken att bäva.

 HERRENS röst

     bringar hindarna att föda;

 skogarnas klädnad

     rycker den bort.

 I hans himmelska boning

     förkunnar allting hans ära.

10 

 HERREN på sin tron

     bjöd floden komma,

 och HERREN tronar

     såsom konung evinnerligen.
11 

 HERREN skall giva

     makt åt sitt folk,

 HERREN skall välsigna

     sitt folk med frid.
Copyright information for Swe1917