Psalms 32

Syndabekännelse och förlåtelse.Av David; en sång.

 Säll är den vilkens överträdelse är förlåten,

     vilkens synd är överskyld.

 Säll är den människa

     som HERREN icke tillräknar missgärning,

 och i vilkens ande icke är något svek.

 Så länge jag teg, försmäktade mina ben

     vid min ständiga klagan.

 Ty dag och natt var din hand

     tung över mig;

 min livssaft förtorkades

     såsom av sommarhetta.  Sela.

 Då uppenbarade jag min synd för dig

     och överskylde icke min missgärning.

 Jag sade: »Jag vill bekänna

     för HERREN mina överträdelser»;

 då förlät du mig

     min synds missgärning.  Sela.

 Därför skola alla fromma bedja till dig

     på den tid då du är att finna;

 sannerligen, om ock stora vattenfloder komma,

     skola de icke nå till dem.

 Du är mitt beskärm,

     för nöd bevarar du mig;

 med räddningens jubel

     omgiver du mig.  Sela.

 Jag vill lära dig och undervisa dig

     om den väg du skall vandra;

 jag vill giva dig råd

     och låta mitt öga vaka över dig.

 Varen icke såsom hästar och mulåsnor

     utan förstånd,

 på vilka man lägger töm och betsel

     för att tämja dem,

     eljest får man dem ej fram.

10 

 Den ogudaktige har många plågor;

 men den som förtröstar på HERREN,

     honom omgiver han med nåd.
11 

 Varen glada i HERREN

     och fröjden eder, I rättfärdige,

 och jublen, alla I rättsinnige.
Copyright information for Swe1917