Psalms 33

HERRENS allmakt och nåd.

 Jublen i HERREN, I rättfärdige;

 lovsång höves de redliga.

 Tacken HERREN på harpa,

 lovsjungen honom till tiosträngad psaltare.

 Sjungen honom en ny sång,

 spelen skönt med jubelklang.

 Ty HERRENS ord är rätt,

 och allt vad han gör är gjort i trofasthet.

 Han älskar rättfärdighet och rätt;

 jorden är full av HERRENS nåd.

 Himmelen är gjord genom HERRENS ord

 och all dess här genom hans muns anda.

 Han samlar havets vatten såsom i en hög;

 han lägger djupen i deras förvaringsrum.

 Hela jorden frukte HERREN;

 för honom bäve alla som bo på jordens krets.

 Ty han sade, och det vart;

 han bjöd, och det stod där.

10 

 HERREN gjorde hedningarnas

     råd om intet,

 han lät folkens tankar

     komma på skam.
11 

 Men HERRENS råd

     består evinnerligen,

 hans hjärtas tankar

     från släkte till släkte.
12 

 Saligt är det folk

     vars Gud HERREN är,

 det folk som han har utvalt

     till arvedel åt sig.

13 

 Ja, från himmelen skådade HERREN ned,

 han såg alla människors barn.
14 

 Från sin boning blickade han ned

 till alla dem som bo på jorden,
15 

 han som har danat allas deras hjärtan,

 han som aktar på alla deras verk.

16 

 En konung segrar icke genom sin stora styrka,

 en hjälte räddas icke genom sin stora kraft.
17 

 Förgäves väntar man sig seger genom hästar,

 med all sin styrka rädda de icke.

18 

 Se, HERRENS öga är vänt till dem som frukta honom,

 till dem som hoppas på hans nåd;
19 

 han vill rädda deras själ från döden

 och behålla dem vid liv i hungerns tid.

20 

 Vår själ väntar efter HERREN;

 han är vår hjälp och sköld.
21 

 Ty i honom gläder sig vårt hjärta,

 vi förtrösta på hans heliga namn.
22 

 Din nåd, HERRE, vare över oss,

 såsom vi hoppas på dig.
Copyright information for Swe1917