Psalms 43

Fortsättning av föregående psalm.

 Skaffa mig rätt, o Gud,

 och utför min sak

     mot ett folk utan fromhet;

 rädda mig ifrån falska

     och orättfärdiga människor.

 Ty du är den Gud som är mitt värn;

     varför har du förkastat mig?

 Varför måste jag gå sörjande,

     trängd av fiender?

 Sänd ditt ljus och din sanning;

     må de leda mig,

 må de föra mig till ditt heliga berg

     och till dina boningar,

 så att jag får gå in till Guds altare,

 till Gud, som är min glädje och fröjd,

 och tacka dig på harpa,

     Gud, min Gud.

 Varför är du så bedrövad, min själ,

     och varför så orolig i mig?

 Hoppas på Gud;

     ty jag skall åter få tacka honom,

 min frälsning och min Gud.
Copyright information for Swe1917