Psalms 45

Konungen och hans brud.För sångmästaren, efter »Liljor»; av Koras söner; en sång, ett kväde om kärlek.

 Mitt hjärta flödar över

     av sköna ord;

 jag säger: min dikt

     gäller en konung;

 en snabb skrivares

     penna är min tunga.

 Du är den skönaste

     bland människors barn,

 ljuvlighet är utgjuten

     över dina läppar;

 så se vi att Gud

     har välsignat dig evinnerligen.

 Omgjorda din länd

     med ditt svärd, du hjälte,

 i ditt majestät och din härlighet.

 Och drag så åstad,

     lyckosam i din härlighet,

 till försvar för sanning,

     för ödmjukhet och rättfärdighet,

 så skall din högra hand lära dig

     underbara gärningar.

 Skarpa äro dina pilar;

     folk skola falla för dig;

 konungens fiender

     skola träffas i hjärtat.

 Gud, din tron förbliver

     alltid och evinnerligen;

 ditt rikes spira

     är rättvisans spira.

 Du älskar rättfärdighet

     och hatar orättfärdighet;

 därför har Gud,

     din Gud, smort dig

 med glädjens olja

     mer än dina medbröder.

 Av myrra, aloe och kassia

     dofta alla dina kläder;

 från elfenbenspalatser

     gläder dig strängaspel.
10 

 Konungadöttrar har du

     såsom tärnor i ditt hov,

 en drottning står vid din högra sida,

     i guld från Ofir.

11 

 Hör, dotter, och giv akt,

     och böj ditt öra härtill:

 Förgät nu ditt folk

     och din faders hus,
12 

 och må konungen få hava

     sin lust i din skönhet;

 ty han är din herre,

     och för honom skall du falla ned.

13 

 Se, dottern Tyrus,

     ja, de rikaste folk

 söka nu att vinna

     din ynnest med skänker.
14 

 Idel härlighet är hon,

     konungadottern i gemaket:

 av guldvirkat tyg

     består hennes dräkt,
15 

 i brokigt vävda kläder

     föres hon till konungen;

 jungfrur, hennes väninnor,

     följa henne åt;

 de ledas in till dig.
16 

 Under glädje och fröjd

     föras de fram,

 de tåga in

     i konungens palats.

17 

 I dina fäders ställe

     skola dina söner träda;

 dem skall du sätta till furstar

     överallt i landet. [ (Psalms 45:18)

 Ditt namn vill jag göra prisat

     bland alla kommande släkten;

 så skola ock folken lova dig,

     alltid och evinnerligen. ]
Copyright information for Swe1917