Psalms 46

Vår Gud är oss en väldig borg.För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång.

 Gud är vår tillflykt

     och vår starkhet,

 en hjälp i nöden,

     väl beprövad.

 Därför skulle vi icke frukta,

     om än jorden omvälvdes

 och bergen vacklade

     ned i havsdjupet;

 om än dess vågor

     brusade och svallade,

 så att bergen bävade

     vid dess uppror.  Sela.

 En ström går fram, vars flöden

     giva glädje åt Guds stad,

 åt den Högstes heliga boning.

 Gud bor därinne,

     den vacklar icke;

 Gud hjälper den,

     när morgonen gryr.

 Hedningarna larma,

     riken vackla;

 han låter höra sin röst,

     då försmälter jorden.

 HERREN Sebaot är med oss,

 Jakobs Gud är vår borg.  Sela.

 Kommen och skåden

     HERRENS verk:

 gärningar som väcka häpnad

     gör han på jorden.
10 

 Han stillar strider

     intill jordens ända,

 bågen bryter han sönder

     och bräcker spjutet,

 i eld bränner han upp

     stridsvagnarna.
11 

 »Bliven stilla och besinnen

     att jag är Gud;

 hög varder jag bland hedningarna,

     hög på jorden.»

[ (Psalms 46:12)

 HERREN Sebaot är men oss,

 Jakobs Gud är vår borg.  Sela. ]
Copyright information for Swe1917