Psalms 47

Gud såsom folkens konung.För sångmästaren; av Koras söner; en psalm.

 Klappen i händerna,

     alla folk,

 höjen jubel till Gud

     med fröjderop.

 Ty HERREN är den Högste,

     fruktansvärd är han,

 en stor konung

     över hela jorden.

 Han tvingar folk under oss

 och folkslag under våra fötter.

 Han utväljer åt oss vår arvedel,

 Jakobs, hans älskades, stolthet.  Sela.

 Gud har farit upp under jubel,

 HERREN, under basuners ljud.

 Lovsjungen Gud, lovsjungen;

 lovsjungen vår konung, lovsjungen.

 Ty Gud är konung över hela jorden;

 lovsjungen honom med en sång.

 Gud är nu konung över hedningarna,

 Gud har satt sig på sin heliga tron.

[ (Psalms 47:10)

 Folkens ypperste hava församlat sig

 till att bliva ett Abrahams Guds folk.

 Ty Gud tillhöra de som äro jordens sköldar;

 högt är han upphöjd. ]
Copyright information for Swe1917