Psalms 48

Guds makt bevisad i Jerusalems räddning.En sång, en psalm av Koras söner.

 Stor är HERREN

     och högt lovad,

 i vår Guds stad,

     på sitt heliga berg.

 Skönt höjer det sig,

     hela jordens fröjd,

 berget Sion

     längst uppe i norr,

 den store konungens stad.

 Gud har i dess palatser

     gjort sig känd såsom ett värn.

 Ty se, konungarna församlade sig,

     tillhopa drogo de fram.

 De sågo det, då häpnade de;

     de förskräcktes, de flydde.

 Bävan grep dem där,

     ångest lik en barnaföderskas.

 Så krossar du Tarsis-skepp

     med östanvinden.

 Såsom vi hade hört,

     så fingo vi se det,

 i HERREN Sebaots stad,

     i vår Guds stad;

 Gud håller den vid makt

     till evig tid.  Sela.

10 

 Vi tänka, o Gud, på din nåd,

     när vi stå i ditt tempel.
11 

 Såsom ditt namn, o Gud,

 så når ock ditt lov

     intill jordens ändar;

 din högra hand

     är full av rättfärdighet.
12 

 Sions berg glädje sig,

 Juda döttrar fröjde sig,

     för dina domars skull.

13 

 Gån omkring Sion

 och vandren runt därom,

     räknen dess torn;
14 

 given akt på dess murar,

     skriden genom dess palatser,

 så att I kunnen förtälja därom

     för ett kommande släkte. [ (Psalms 48:15)

 Ty sådan är Gud, vår Gud,

     alltid och evinnerligen;

 intill döden skall han

     ledsaga oss. ]
Copyright information for Swe1917