Psalms 6

Bön och bönhörelse i djup nöd.För sångmästaren, med strängaspel, till Seminit; en psalm av David.

 HERRE, straffa mig icke i din vrede,

 och tukta mig icke i din förtörnelse.

 Var mig nådig, HERRE,

     ty jag försmäktar;

 hela mig, HERRE,

     ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt.

 Ja, min själ är storligen förskräckt;

 ack HERRE, huru länge?

 Vänd åter, HERRE,

     rädda min själ,

 fräls mig för din nåds skull.

 Ty i döden tänker man icke på dig;

 vem tackar dig i dödsriket?

 Jag är så trött av suckande;

 var natt fuktar jag min säng

 och väter mitt läger med mina tårar.

 Av sorg är mitt öga förmörkat;

 det har åldrats för alla mina ovänners skull.

 Viken bort ifrån mig,

     alla I ogärningsmän;

 ty HERREN har hört

     min högljudda gråt.
10 

 HERREN har hört min åkallan,

 min bön upptager HERREN. [ (Psalms 6:11)

 Alla mina fiender skola komma på skam

     och storligen förskräckas;

 de skola vika tillbaka

     och komma på skam med hast. ]
Copyright information for Swe1917