Psalms 61

Bön om välsignelse över konungen.För sångmästaren, till strängaspel; av David.

 Hör, o Gud, mitt rop,

 akta på min bön.

 Från jordens ända

     ropar jag till dig,

     ty mitt hjärta försmäktar;

 för mig upp på en klippa,

     som är mig alltför hög.

 Ty du är min tillflykt,

 ett starkt torn mot fienden.

 Låt mig bo i din hydda evinnerligen;

 under dina vingars beskärm tager jag min tillflykt.  Sela.

 Ty du, o Gud,

     hör mina löften,

 åt dem som frukta ditt namn

     giver du en arvedel.

 Du förökar konungens dagar;

 hans år skola vara från släkte till släkte.

 Må han sitta på sin tron

     inför Gud evinnerligen;

 låt nåd och trofasthet

     bevara honom. [ (Psalms 61:9)

 Då skall jag lovsjunga

     ditt namn till evig tid,

 i det jag får infria mina löften

     dag efter dag. ]
Copyright information for Swe1917