Psalms 64

Bön om beskärm emot fiender.För sångmästaren; en psalm av David.

 Hör, o Gud,

     min röst, när jag klagar,

 bevara mitt liv,

     ty fienden förskräcker mig.

 Fördölj mig för de ondas hemliga råd,

 för ogärningsmännens larmande hop;

 ty de vässa sina tungor likasom svärd,

 med bittra ord lägga de an såsom med pilar,

 för att i lönndom skjuta den ostrafflige;

 plötsligt skjuta de på honom, utan försyn.

 De befästa sig i sitt onda uppsåt,

 de orda om huru de skola lägga ut snaror;

 de säga: »Vem skulle se oss?»

 De tänka ut onda anslag:

 »Nu äro vi redo med det råd vi hava uttänkt!»

 Ja, djupa äro männens tankar och hjärtan.

 Då skjuter Gud dem;

 plötsligt sårar dem hans pil.

 De bringas på fall och få straff för sina tungors skull;

 var och en som ser dem rister huvudet.

10 

 Och alla människor varda förskräckta;

 de förkunna vad Gud har gjort

 och förstå hans verk. [ (Psalms 64:11)

 Den rättfärdige skall glädja sig i HERREN

     och taga sin tillflykt till honom,

 och alla rättsinniga

     skola berömma sig. ]
Copyright information for Swe1917