Psalms 65

Guds godhets rikedom.För sångmästaren; en psalm; en sång av David.

 Gud, dig lovar man

     i stillhet i Sion,

 och till dig får man infria löfte.

 Du som hör bön,

 till dig kommer allt kött.

 Mina missgärningar voro mig övermäktiga;

 men du förlåter våra överträdelser.

 Säll är den som du utväljer och låter komma till dig,

     så att han får bo i dina gårdar.

 Må vi få mätta oss med det goda i ditt hus,

     det heliga i ditt tempel.

 Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet,

     du vår frälsnings Gud,

 du som är en tillflykt för alla jordens ändar

     och för havet i fjärran;

 du som gör bergen fasta genom din kraft,

     ty du är omgjordad med makt;

 du som stillar havens brus,

     deras böljors brus

     och folkens larm.

 De som bo vid jordens ändar

     häpna för dina tecken;

 österland och västerland

     uppfyller du med jubel.

10 

 Du låter dig vårda om landet och giver det överflöd,

     rikedom i ymnigt mått;

 Guds källa har vatten till fyllest.

 Du bereder säd åt människorna,

     när du så bereder jorden.
11 

 Dess fåror vattnar du,

     du jämnar det som är upplöjt;

 med regnskurar uppmjukar du den,

     det som växer därpå välsignar du.
12 

 Du kröner året med ditt goda,

 och dina spår drypa av fetma.
13 

 Betesmarkerna i öknen drypa,

 och höjderna omgjorda sig med fröjd. [ (Psalms 65:14)

 Ängarna hölja sig i hjordar,

 och dalarna betäckas med säd;

 man höjer jubelrop och sjunger. ]
Copyright information for Swe1917