Psalms 68

Israels Guds strider och segrar för sitt folk.För sångmästaren; av David; en psalm, en sång.

 Gud står upp;

     hans fiender varda förskingrade,

 och de som hata honom

     fly för hans ansikte.

 Såsom rök fördrives,

     så fördrivas de av dig;

 likasom vaxet

     smälter för eld,

 så förgås de ogudaktiga

     för Guds ansikte.

 Men de rättfärdiga äro glada,

     de fröjda sig inför Gud

     och jubla i glädje.

 Sjungen till Guds ära,

     lovsägen hans namn.

 Gören väg för honom

     som drager fram genom öknarna.

 Hans namn är HERREN,

     fröjdens inför honom;

 de faderlösas fader

     och änkors försvarare,

 Gud i sin heliga boning,

 en Gud som förhjälper

     de ensamma till ett hem,

 och som för de fångna

     ut till lycka;

 allenast de gensträviga

     måste bo i en öken.

 Gud, när du drog ut

     i spetsen för ditt folk,

     när du gick fram i ödemarken, Sela,

 då bävade jorden,

     då utgöt himmelen sina flöden

     inför Guds ansikte;

 ja, Sinai bävade

     för Guds ansikte;

     Israels Guds.
10 

 Ett nåderikt regn

     lät du falla, o Gud;

 ditt arvland, som försmäktade,

     vederkvickte du.
11 

 Din skara fick bo däri;

 genom din godhet beredde du det

     åt de betryckta, o Gud.

12 

 Herren låter höra sitt ord,

 stor är skaran av kvinnor som båda glädje:
13 

 »Härskarornas konungar

     fly, de fly,

 och husmodern därhemma

     får utskifta byte.
14 

 Viljen I då ligga stilla

     inom edra hägnader?

 Duvans vingar

     äro höljda i silver,

 och hennes fjädrar

     skimra av guld.
15 

 När den Allsmäktige förströr

     konungarna i landet,

     faller snö på Salmon.»

16 

 Ett Guds berg

     är Basans berg,

 ett högtoppigt berg

     är Basans berg.
17 

 Men varför sen I så avogt,

     I höga berg,

 på det berg som Gud

     har utkorat till sitt säte,

 det där ock HERREN

     skall bo för alltid?
18 

 Guds vagnar äro tiotusenden,

     tusen och åter tusen;

 Herren drog fram med dem,

     Sinai är nu i helgedomen.
19 

 Du for upp i höjden,

     du tog fångar,

 du undfick gåvor

     bland människorna,

 ja, också de gensträviga

     skola bo hos HERREN Gud.

20 

 Lovad vare Herren!

 Dag efter dag bär han oss;

     Gud är vår frälsning.  Sela.
21 

 Gud är för oss

     en Gud som frälsar,

 och hos HERREN, Herren

     finnes räddning från döden.
22 

 Men Gud sönderkrossar

     sina fienders huvuden,

 krossar hjässan

     på den som går där med skuld.
23 

 Herren säger:

     »Från Basan skall jag hämta dem,

 från havets djup

     skall jag hämta dem upp,
24 

 så att du kan stampa

     med din fot i blod

 och låta dina hundars tunga

     få sin del av fienderna.»

25 

 Man ser, o Gud,

     ditt högtidståg,

 min Guds, min konungs, tåg

     inne i helgedomen.
26 

 Främst gå sångare,

     harpospelare följa efter,

 mitt ibland unga kvinnor

     som slå på pukor.
27 

 Lova Gud i församlingarna,

 loven Herren, I av Israels brunn.
28 

 Där går Benjamin,

     den yngste, han för dem an;

 där går skaran

     av Juda furstar,

 Sebulons furstar,

     Naftalis furstar.

29 

 Din Gud har beskärt dig makt;

     så håll nu vid makt, o Gud,

     vad du har gjort för oss.
30 

 I ditt tempel i Jerusalem

     bäre konungar fram

     sina skänker åt dig.
31 

 Näps odjuret i vassen,

     tjurarnas hop

     med deras kalvar, folken,

 må de ödmjukt hylla dig

     med sina silverstycken.

 Ja, han förströr de folk

     som finna behag i krig.
32 

 De mäktige skola komma

     hit från Egypten,

 Etiopien skall skynda hit till Gud,

     med gåvor i händerna.

33 

 I riken på jorden,

     sjungen till Guds ära;

 lovsägen Herren, Sela,
34 

 honom som far fram

     på urtidshimlarnas himmel.

 Ja, där låter han höra sin röst,

     en mäktig röst.
35 

 Given Gud makten;

 över Israel är hans härlighet,

     och hans makt är i skyarna. [ (Psalms 68:36)

 Fruktansvärd är du,

     Gud, i din helgedom;

 Israels Gud,

     han giver makt

     och styrka åt sitt folk.

 Lovad vare Gud! ]
Copyright information for Swe1917