Psalms 70

Bön om snar hjälp.För sångmästaren; av David, till åminnelse.

 Gud, kom till min räddning;

 HERRE, skynda till min hjälp.

 Må de komma på skam och varda utskämda,

     som stå efter mitt liv;

 må de vika tillbaka och blygas,

     som önska min ofärd.

 Må de vända tillbaka i sin skam,

 som säga: »Rätt så, rätt så!»

 Men alla de som söka dig må fröjdas

     och vara glada i dig;

 och de som åstunda din frälsning säge alltid:

     »Lovad vare Gud!» [ (Psalms 70:6)

 Jag är betryckt och fattig;

     Gud, skynda till mig.

 Min hjälp och min befriare är du;

     HERRE, dröj icke. ]
Copyright information for Swe1917