Psalms 71

Bön och förtröstan till Gud.

 Till dig, HERRE, tager jag min tillflykt;

 låt mig aldrig komma på skam.

 Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet;

 böj ditt öra till mig och fräls mig.

 Var mig en klippa där jag får bo,

     och dit jag alltid kan fly,

     du som beskär mig frälsning.

 Ty du är mitt bergfäste och min borg.

 Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld,

 ur den orättfärdiges och förtryckarens hand.

 Ty du är mitt hopp, o Herre,

 HERRE, du är min förtröstan allt ifrån min ungdom.

 Du har varit mitt stöd allt ifrån moderlivet,

 ja, du har förlöst mig ur min moders liv;

 dig gäller ständigt mitt lov.

 Jag har blivit såsom ett vidunder för många;

 men du är min starka tillflykt.

 Låt min mun vara full av ditt lov,

 hela dagen av din ära.

 Förkasta mig icke i min ålderdoms tid,

 övergiv mig ej, när min kraft försvinner.

10 

 Ty mina fiender säga så om mig,

 och de som vakta på min själ

     rådslå så med varandra:
11 

 »Gud har övergivit honom;

 förföljen och gripen honom,

     ty det finnes ingen som räddar.»

12 

 Gud, var icke långt ifrån mig;

 min Gud, skynda till min hjälp.
13 

 Må de komma på skam och förgås,

     som stå emot min själ;

 må de höljas med smälek och blygd,

     som söka min ofärd.

14 

 Men jag skall alltid hoppas

 och än mer föröka allt ditt lov.
15 

 Min mun skall förtälja din rättfärdighet,

 hela dagen din frälsning,

 ty jag känner intet mått därpå.
16 

 Jag skall frambära Herrens, HERRENS väldiga gärningar;

 jag skall prisa din rättfärdighet, ja, din allenast.

17 

 Gud, du har undervisat mig allt ifrån min ungdom;

 och intill nu förkunnar jag dina under.
18 

 Så övergiv mig ej heller, o Gud,

 i min ålderdom, när jag varder grå,

 till dess jag får förtälja om din arm för ett annat släkte,

 om din makt för alla dem som skola komma.

19 

 Din rättfärdighet når till himmelen, o Gud.

 Du som har gjort så stora ting,

     o Gud, vem är dig lik?
20 

 Du som har låtit oss pröva

     så mycken nöd och olycka,

 du skall åter göra oss levande

     och föra oss upp igen

     du jordens djup.
21 

 Ja, låt mig växa till alltmer;

     och trösta mig igen.

22 

 Så vill ock jag tacka dig

     med psaltarspel

     för din trofasthet, min Gud;

 jag vill lovsjunga dig till harpa,

     du Israels Helige.
23 

 Mina läppar skola jubla,

     ty jag vill lovsjunga dig;

 ja, jubla skall min själ,

     som du har förlossat.
24 

 Och min tunga skall hela dagen

     tala om din rättfärdighet;

 ty de som sökte min ofärd

     hava kommit på skam och måst blygas.
Copyright information for Swe1917