Psalms 75

Guds frälsande dom och hans vredes kalk.För sångmästaren; »Fördärva icke»; en psalm, en sång av Asaf.

 Vi tacka dig,

     o Gud, vi tacka dig.

 Ditt namn är oss nära;

     man förtäljer dina under.

 »Om jag än bidar min tid,

 så dömer jag dock rätt.

 Om än jorden är i upplösning med alla som bo därpå,

 så håller dock jag dess pelare stadiga.»  Sela.

 Jag säger till de övermodiga: »Varen icke övermodiga»,

 och till de ogudaktiga: »Upphöjen ej hornet.»

 Ja, upphöjen icke så högt edert horn,

 talen ej så hårdnackat vad fräckt är.

 Ty icke från öster eller väster,

 ej heller från bergsöknen kommer hjälpen;

 nej, Gud är den som dömer;

 den ene ödmjukar han, den andre upphöjer han.

 Ty en kalk är i HERRENS hand,

 den skummar av vin

     och är full av tillblandad dryck,

 och han skänker i därav;

 sannerligen, alla ogudaktiga på jorden

 måste dricka dess drägg i botten.

10 

 Men jag skall förkunna det evinnerligen,

 jag skall lovsjunga Jakobs Gud. [ (Psalms 75:11)

 Och de ogudaktigas alla horn skall jag få hugga av;

 men den rättfärdiges horn skola varda upphöjda. ]
Copyright information for Swe1917