Psalms 76

Israels Guds seger över sina fiender.För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång av Asaf.

 Gud är känd i Juda,

 i Israel är hans namn stort;

 i Salem vart hans hydda rest

 och hans boning på Sion.

 Där bröt han sönder bågens ljungeldar,

 sköld och svärd och vad till kriget hör.  Sela.

 Full av ljus och härlighet

 går du fram ifrån segerbytenas berg.

 De stormodiga äro avväpnade,

 de hava slumrat in och sova;

 alla stridsmännen hava måst låta händerna falla.

 För din näpst, du Jakobs Gud,

 ligga domnade både man och häst.

 Du, du är fruktansvärd;

 vem kan bestå inför dig, när du vredgas?

 Från himmelen lät du höra din dom;

 då förskräcktes jorden och vart stilla,
10 

 då när Gud stod upp till dom,

 till att frälsa alla ödmjuka på jorden.  Sela.

11 

 Ty människors vrede varder dig till pris;

 du har vrede till övers att omgjorda dit med.
12 

 Gören löften och infrien dem

     åt HERREN, eder Gud;

 alla de som äro omkring honom

     bäre fram skänker åt den Fruktansvärde. [ (Psalms 76:13)

 Ty han stäcker furstarnas övermod;

 fruktansvärd är han för konungarna på jorden. ]
Copyright information for Swe1917